Z dniem 1 października 2015 r. w wyniku centralizacji zadań w zakresie finansów i księgowości izb celnych oraz wdrożenia Zintegrowanego systemu poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem Zefir2 w Izbie Celnej w Krakowie zostaje uruchomione ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną. Z tym dniem zadania z obszaru finansów i księgowości izb celnych przejmie Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, tym samym Izba Celna w Krakowie staje się jednostką wyznaczoną do rozliczania należności celnych i podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorców/kontrahentów, podatników, agencje celne, osoby fizyczne. Poniżej publikujemy komunikaty, informacje i regulacje związane z funkcjonowaniem Centrum Rozliczeń oraz obszarem rozliczeń dochodów budżetu Państwa pobieranych przez Służbę Celną.

 

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW INFOLINII CENTRUM ROZLICZEŃ z dniem 20 listopada 2015r.

 

Jeżeli dokonaliście Państwo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego i interesuje Was stan rozliczenia, proszę skontaktować się z numerem infolinii:

18 261 3100

(informacje w zakresie rozliczenia należności akcyzowych dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowegoudzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.)

 

W sprawach dotyczących rozliczeń należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej, proszę skontaktować się z numerem infolinii:

18 261 3113

(informacje dotyczące rozliczeń należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej z wyjątkiem spraw z zakresu rozliczeń akcyzy od samochodów osobowych, udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.)