Z dniem 1 października 2015 r. w wyniku centralizacji zadań w zakresie finansów i księgowości izb celnych oraz wdrożenia Zintegrowanego systemu poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem Zefir2 w Izbie Celnej w Krakowie zostaje uruchomione ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną. Z tym dniem zadania z obszaru finansów i księgowości izb celnych przejmie Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, tym samym Izba Celna w Krakowie staje się jednostką wyznaczoną do rozliczania należności celnych i podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorców/kontrahentów, podatników, agencje celne, osoby fizyczne. Poniżej publikujemy komunikaty, informacje i regulacje związane z funkcjonowaniem Centrum Rozliczeń oraz obszarem rozliczeń dochodów budżetu Państwa pobieranych przez Służbę Celną.

 

 INFOLINIA CENTRUM ROZLICZEŃ   18 261 3100

 

(informacje dotyczące rozliczeń należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej w tym w zakresie rozliczenia należności akcyzowych dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.)

 

Pomoc w obsłudze Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej – PUESC lub trudności w pobraniu potwierdzenia zapłaty akcyzy - kontakt pod numerem telefonu 33 483 20 55

Automatyczne rozliczanie wpłat za banderole

Automatyczne rozliczanie wpłat za banderole

Automatyczne rozliczanie wpłat za banderole

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w celu dokonania automatycznego rozliczenia wpłat z tytułu wartości podatkowych znaków akcyzy i należności za legalizacyjne znaki akcyzy (banderole podatkowe i legalizacyjne) oraz wpłat z tytułu kosztów wytworzenia banderol  (tylko banderole podatkowe), konieczne jest stosowanie standardu przelewu zgodnie z poniższymi wskazaniami:

v   dla wpłat z tytułu kosztów wytworzenia banderol  (tylko banderole podatkowe)

rachunek bieżący dochodów budżetowych izb celnych, jako państwowych jednostek budżetowych: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

na którym  gromadzone będą wpływy m.in. z  tytułu kosztu wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).


Nazwa organu: Izba Celna w Krakowie, 31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 11b

Symbol formularza: POZDOCH

Typ okresu:dzień (RRJDDMM np. 15J0609) - dzień złożenia wniosku


Identyfikacja zobowiązania: banderole
 

v   dla wpłat z tytułu wartości podatkowych znaków akcyzy i należności
za legalizacyjne znaki akcyzy ( banderole podatkowe i legalizacyjne)


rachunek bieżący do gromadzenia dochodów budżetu państwa z wpływów
z podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

na którym gromadzone będą wpływy m.in. wpłaty kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, jak również należności za legalizacyjne znaki akcyzy.

Nazwa organu: Izba Celna w Krakowie, 31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 11b 

Symbol formularza: WNIBAN

Typ okresu:dzień (RRJDDMM np. 15J0609) - dzień złożenia wniosku

Identyfikacja zobowiązania: banderole