Z dniem 1 października 2015 r. w wyniku centralizacji zadań w zakresie finansów i księgowości izb celnych oraz wdrożenia Zintegrowanego systemu poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem Zefir2 w Izbie Celnej w Krakowie zostaje uruchomione ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną. Z tym dniem zadania z obszaru finansów i księgowości izb celnych przejmie Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, tym samym Izba Celna w Krakowie staje się jednostką wyznaczoną do rozliczania należności celnych i podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorców/kontrahentów, podatników, agencje celne, osoby fizyczne. Poniżej publikujemy komunikaty, informacje i regulacje związane z funkcjonowaniem Centrum Rozliczeń oraz obszarem rozliczeń dochodów budżetu Państwa pobieranych przez Służbę Celną.

 

 INFOLINIA CENTRUM ROZLICZEŃ   18 261 3100

 

(informacje dotyczące rozliczeń należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej w tym w zakresie rozliczenia należności akcyzowych dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.)

 

Pomoc w obsłudze Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej – PUESC lub trudności w pobraniu potwierdzenia zapłaty akcyzy - kontakt pod numerem telefonu 33 483 20 55